Zgodovina kluba

Print

Ali ste vedeli, da je tudi v Ko?evju že pred drugo svetovno vojno deloval pravi aeroklub?!

Skoraj težko verjeti, pa vendar je res: 6. aprila 1935 je bil uradno registriran aeroklub ?Naša krila?, ki je takrat združeval približno 300 ?lanov iz Ko?evja in okolice. Navdušenje ?lanov je bilo tako veliko, da so iz sredstev ?lanarine, prostovoljnih prispevkov in ob pomo?i mestne ob?ine ter banske uprave kupili na?rt in material za za?etniško jadralno letalo ZÖGLING; v ta namen so celo ustanovili jadralno sekcijo. Septembra leta 1938 so s svojim jadralnim letalom že izvajali prve polete v okolici Ko?evja. Aeroklub je tudi želel kupiti in urediti zemljiš?e za potrebe letališ?a za Šeškovim domom v Ko?evju (sedaj tam stojijo bloki UHM) in ustanoviti stalno letalsko šolo. Na?rte za oba podviga jim je žal prekrižala druga svetovna vojna… (Letalstvo in Slovenci, 1990).

Letalski klub Ko?evje, ki je bil ustanovljen v letu 1995 (60 let po ustanovitvi prvega aerokluba v Ko?evju) je šele  v letu 2000 našel primerno lokacijo z vsemi zahtevanimi pogoji: lokacija heliodroma v Novih Lazih pri Ko?evski Reki, ki je bil narejen leta 1991 za potrebe takratne Teritorialne obrambe RS (specialna brigada MORiS). Že istega leta je bilo Vzletiš?e ?NOVI LAZI? – Ko?evska Reka tudi uradno registrirano s strani Uprave RS za civilno letalstvo - sedaj Javna agencija za civilno letlastvo RS (CAA).

Tako smo z mo?no voljo in ljubeznijo do letalstva uspeli dokon?ati tisto, kar našim predhodnikom žal ni uspelo: na obmo?ju Ko?evja organizirano pristopiti k letalstvu in imeti svoje lastno letališ?e.

V letih od ustanovitve pa do danes so na vzletiš?u VPS Novi Lazi - Ko?evska Reka ob pomo?i naših sponzorjev  in trdemu delu ?lanov postavljeni 3 (trije) klubski hangarji v katerem je prostora za 6 - 8 letalnikov. V na?rtu pa imamo tudi podaljšanje vzletno-pristajalne steze za 150 m (sedaj meri 400m).Letalski klub Ko?evje

Kdor visoko leta ………je letalec!


sv. Jožef KUPERTINSKI - zavetnik vseh letalcev (18.september)

Sv. Jožef Kupertinski je bil rojen leta 1603 v Copertinu v Italiji. Bil je redovnik minorit. Imel je zelo nenavadne, tudi cele ure trajajo?e ekstaze in lebdenja. Bolnike je ozdravljal od razli?nih bolezni in naredil veliko ?udežev. Ker je to vznemirjalo ljudi in s tem tudi njegove redovne predstojnike, so ga prestavljali v najbolj odro?ne samostane. Obtožen je bil celo lažne svetosti, vendar je bil te obtožbe oproš?en. Umrl je 18. septembra (njegov god) leta 1663 v Osimu, zadnji postaji njegovega pregnanstva. Za svetnika je bil razglašen leta 1767. Upodabljajo ga lebde?ega ali lete?ega. Je zavetnik LETALCEV (pilotov in astronavtov) ter priprošnjik za sre?o pri izpitih in za spreobrnitev grešnikov.

V priprošnjo za sre?no letenje smo ?lani Letalskega kluba KO?EVJE skupaj z dobrotniki ob VPS Novi Lazi v letu 2011 zgradili in 18. septembra slovesno blagoslovili kapelico v ?ast sv. Jožefu KUPERTINSKEMU.


Orel BELOREPEC (Haliaeetus albicilla)

Spada v rod orlov in je zna?ilen prav po svojem belem repu, po katerem je tudi dobil ime. Z težo 4000-55000g, dolžine 70-90 cm in razponom kril 200-250 cm, je izreden letalec z izjemnim ob?utkom za opazovanje in koordinacijo. Njegovo idealno bivalno okolje je ob jezerih in rekah.

V Sloveniji je samo nekaj gnezdiš? te prelepe ptice; med drugim se je orel belorepec naselil tudi ob jezeru v Ko?evski Reki, ki je v povojnem ?asu nastalo z umetno zajezitvijo Reškega potoka. Orel belorepec je zaradi svoje posebnosti in domovanja ob jezeru v Ko?evski Reki postal zaš?itni znak kraja.

Zaradi navedenih lastnosti (letalne lastnosti, redkost in krajevna prisotnost) smo kot zaš?itni znak Letalskega kluba KO?EVJE prevzeli prav podobo orla belorepca.