Print

Motorno letalo ULN

 

Letalski klub KO?EVJE za svoje ?lane zagotavlja šolanje za pridobitev licence PPL/ULA (zasebna licenca športnega pilota UL motornega letala). Celotno šolanje poteka po s strani civilnih letalskih oblasti (CAA) odobrenem Šolsko izobraževalnem priro?niku; teoreti?ni del obsega 75 ur predavanj, konzultacij in samostojnega u?enja, prakti?ni del obsega 30 ur letenja s klubskim UL motornim letalom (Euro Star EV 97 R ali Fire Fox 503).

V zimsko - spomladanskih mesecih se tako lahko udeležite predavanj Letalske teorije ULN, kjer se boste seznanili s vsemi postopki potrebnimi teoreti?nimi znanji.

V pozno spomladanskih, poletnih in zgodnje jesenskih mesecih pa poteka prakti?no šolanje z inštruktorjem. Šolanje poteka na mati?ni vzletno – pristajalni stezi (vzletiš?u) Novi Lazi – Ko?evska Reka in bližnjih letališ?ih.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, za pridobitev licence pilota ultralahkega motornega letala:

pisno soglasje staršev, ?e kandidat ni polnoleten; 16 let za za?etek prakti?nega šolanja; 17 let za opravljanje izpita; veljavno zdravniško spri?evalo najmanj B kategorije motornih vozil;  opravljen interni teoreti?ni te?aj Letalske teorije ULN in interni izpit; predpisan nalet na vrsti ULN (skupaj približno 30 ur letenja).

Za teoreti?ni del izpita je  CAA na svojih spletnih straneh objavila tudi Katalog izpitnih vprašanj in Prilogo za pridobitev licence športnega pilota motornega letala ULN.

 

Program šolanja - motorno letalo ULN

********************************************************************************

Prešolanje na ULN motorno letalo

Poleg navedenega pa je imetnikom veljavnih letalskih licenc CPL, ATPL, PPL/A iin LAPL/A omogo?eno tudi prešolanje na UL motorno letalo po potrjenem Programu prešolanja (5 ur prakti?nega naleta + izpitni let s pooblaš?enim izpraševalcem).

Program prešolanja na ULN motorno letalo

********************************************************************************************

Motorni zmaj

Letalski klub KO?EVJE za svoje ?lane zagotavlja šolanje za pridobitev licence PPL/PHG (zasebna licenca športnega pilota UL motornega zmaja). Celotno šolanje poteka po s strani civilnih letalskih oblasti (CAA) odobrenem Šolsko izobraževalnem priro?niku; teoreti?ni del obsega 60 ur predavanj, konzultacij in samostojnega u?enja, prakti?ni del obsega 25 ur letenja z UL motornim zmajem.

V zimsko - spomladanskih mesecih se tako lahko udeležite predavanj Letalske teorije, kjer se boste seznanili s vsemi postopki potrebnimi teoreti?nimi znanji.

V pozno spomladanskih, poletnih in zgodnje jesenskih mesecih pa poteka prakti?no šolanje z inštruktorjem. Šolanje (?asovno in krajevno) poteka po dogovoru z inštruktorjem letenja.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, za pridobitev licence pilota ultralahkega motornega zmaja so enaki pogojem za ULN motorno letalo.  

Za teoreti?ni del izpita je  CAA na svojih spletnih straneh objavila tudi Katalog izpitnih vprašanj in PrilogoProgram šolanja - motorni zmaj


********************************************************************************************

Girokopter

Letalski klub KO?EVJE za svoje ?lane zagotavlja šolanje za pridobitev licence PPL/GYRO (zasebna licenca športnega pilota UL girokoplana). Celotno šolanje poteka po s strani civilnih letalskih oblasti (CAA) odobrenem Šolsko izobraževalnem priro?niku; teoreti?ni del obsega 75 ur predavanj, konzultacij in samostojnega u?enja, prakti?ni del obsega 30 ur letenja z girokoplanom.

V zimsko - spomladanskih mesecih se tako lahko udeležite predavanj Letalske teorije, kjer se boste seznanili s vsemi postopki potrebnimi teoreti?nimi znanji.

V pozno spomladanskih, poletnih in zgodnje jesenskih mesecih pa poteka prakti?no šolanje z inštruktorjem. Šolanje poteka po dogovoru z imenovanim inštruktorjem.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, za pridobitev licence pilota ultralahkega motornega zmaja so enaki pogojem za ULN motorno letalo. 

-     Predpisan nalet na vrsti UL giroplan je skupaj  30 ur letenja.

       Program šolanja - girokopter


**********************************************************************************************************************************

      Prešolanje na girokopter

     Poleg navedenega pa je imetnikom veljavnih letalskih licenc CPL, ATPL, PPL/A in LAPL/A omogo?eno tudi prešolanje na UL giroplan po potrjenem Programu prešolanja (15 ur prakti?nega naleta, diferencialni teoreti?ni izpiti + izpitni let z pooblaš?enim izpraševalcem).

Program prešolanja - girokopter     

                                                                *******************************************************************************************************************************

Šolanje za pridobitev pooblastila CVFR

Letalski klub KO?EVJE za svoje aktivne ?lane (imetnike licence PPL/ULN) zagotavlja tudi napredno šolanje za pridobitev pooblastila  CVFR (letenje v kontroliranem zra?nem prostoru - KZP). Celotno šolanje poteka po s strani civilnih letalskih oblasti (CAA) odobrenem Šolsko izobraževalnem priro?niku; teoreti?ni del obsega 30 ur predavanj, konzultacij in samostojnega u?enja, prakti?ni delobsega vsaj 10 ur  naleta z UL motornim letalom Euro Star EV97 R.

V zimsko - spomladanskih mesecih se tako lahko udeležite predavanj Letalske teorije, kjer se boste seznanili s vsemi postopki potrebnimi teoreti?nimi znanji:

·         Letalska navigacija

·         Postopki v sili

·         Radiofonija in VFR frazeologija

·         Letalski predpisi

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, za pridobitev poblastila  za letenje v KZP:

·         veljavno licenco PPL/ULN

·         opravljen preiskus znanja iz slovenske / angleške letalske frazeologije

·         zdravniško spri?evalo najmanj LAPL

Za teoreti?ni del izpita je  CAA na svojih spletnih straneh objavila tudi Katalog izpitnih vprašanj.

Program šolanja - CVFR 

********************************************************************************************

Šolanje inštruktorjev letenja

Letalski klub KO?EVJE za svoje aktivne ?lane (imetnike licence PPL/ULA) zagotavlja tudi napredno šolanje za pridobitev licence FI/ULA (u?itelj letenja za UL motorno letalo) in FI/PHG (u?itelj letenja za UL motorni zmaj). Celotno šolanje poteka po s strani civilnih letalskih oblasti (CAA) odobrenem Šolsko izobraževalnem priro?niku; teoreti?ni del obsega 80 ur predavanj, konzultacij in samostojnega u?enja, prakti?ni del obsega 15 - 20 ur metodskega naleta s klubskim UL motornim letalom Euro Star EV 97 R oziroma z motornim zmajem Fire Fly.

V zimsko - spomladanskih mesecih se tako lahko udeležite predavanj Letalske teorije, kjer se boste seznanili s vsemi postopki potrebnimi teoreti?nimi znanji.Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, za pridobitev licence pilota ultralahkega motornega letala:

- najmanj 200 ur naleta

- veljavno licenco PPL/ULA oziroma PPL/PHG najmanj 2 leti

- starost najmanj 19 let

Za teoreti?ni del izpita je  CAA na svojih spletnih straneh objavila tudi Katalog izpitnih vprašanj in  Prilogo.

Program šolanja - inštruktor ULN