NOVICE

Print

Organizacija Letalske teorije ULN 2018 


Vse zainteresirane kandidate in kandidatke, ki se želite pri?eti šolati za pridobitev Dovoljenja pilota ULN (motorno letalo, motorni zmaj, giroplan) obveš?amo, da bo Letalski klub KO?EVJE organiziral te?aj Letalske teorije ULN. Te?aj se za?ne v soboto 03. februarja 2018 ob 09.00 na letališ?u Pre?na (Novo mesto) - LJNM v klubski u?ilnici in obsega 75 ur predavanj iz 12 predmetov.                                                                Cena te?aja je 250 EUR/osebo in vklju?uje vse potrebno u?no gradivo.

Po kon?anem te?aju in opravljeni interni teoriji dobi vsak kandidat-ka potrdilo o opravljeni interni Letalski teoriji ULN, ki je predpogoj za pri?etek prakti?nega usposabljanja za vrsto ULN pri katerikoli nacionalni ULN letalski šoli.

Za PRIJAVO, dodatne informacije in pojasnila nas lahko kontaktirate: 041/430-745 (Robert) ali e-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


*********************************************************************************************************************************************************

Vremenska postaja na Vzletiš?u Novi Lazi


Obveš?amo vas, da z letošnjim letom na Vzletiš?u Novi Lazi razpolagamo z vremensko postajo. Postaja ima avtomatski odzivnik, ki vam meteo podatke sporo?i v Slovenskem in Angleškem jeziku.

GSM klicna številka postaje je: 031 / 863 - 697

Postaja je donacija ULN komisije LZS, za kar se jim po tej poti tudi zahvaljujemo. 


****************************************************************************************************************************************************************************************

Tehni?ni dan


Vse ?lane in simpatizerje Letalskega kluba KO?EVJE obveš?amo, da bomo 11.4.2015 s pri?etkom ob 10. uri organizirali Tehni?ni dan, ?igar namen bo priprava vzletiš?a in letal na novo letalsko sezono.

V ta namen bomo:

-izvedli kontrolo VPS (?iš?enje steze)

-barvanje talnih ozna?b

-popravilo ograje 

-?iš?enje ploš?adi

-?iš?enje hangarjev,... 


***************************************************************************************************************************************************************************************

Elektronsko oddajanje na?rtov poleta


Kontrola zra?nega prometa je dala v uporabo elektronsko oddajanje na?rta poleta (Flight plan).

Spletno aplikacijo najdete na njihovi uradni spletni strani. Da bi jo lahko uporabljali, morate zaprositi za uporabniško ime. To pomeni, da se letos ukinja klasi?na telefonska oddaja na?rtov poleta.

Ve? o omenjeni zadevi najdete na povezavi: https://fpl-sloveniacontrol.ead-it.com/fwf-slovenia/public/user/account/login.faces


***************************************************************************************************************************************************************************************

Pod lipama  ob hangarjih smo ekspresno postavili komplet hrastovie mize in dvoje klopi; tako bo naše druženje še bolj spontano in v naravnem ambientu :-) 

?

**************************************************************************************************************************************************************************************

Tehni?ni dan na VPS Novi Lazi

 
V soboto 20. aprila smo se na VPS zbrali ?lani LK Ko?evje. S skupnimi mo?mi smo na tehni?nem dnevu pripravili vso infrastrukturo na letošnjo letalsko sezono. Med drugim smo sanirali luknje na stezi, obarvali talne oznake, popravili ograjo na dovozni poti, porezali odve?no grmi?evje in na koncu izobesili zastave.
Po kon?anem delu smo si vzeli ?as za skupno kosilo in prijetno druženje, kar je bil odli?en uvod v novo letalsko sezono!!

*****************************************************************************************************************


Usposabljanje za pilote žirokopterjev

 
Z velikim veseljem sporo?amo, da smo prva nacionalna letalska šola v Sloveniji, ki je s strani CAA prejela certifikat za šolanje pilotov ULN - gyrokopter (giroplan). Tako se boste lahko vsi ljubitelji omenjenih letalnih naprav šolali v naši letalski šoli.
 
 
 
 
******************************************************************************************************************
 
 

TE?AJ PPL/ULN

Spoštovani,
25.02.2013 za?enjamo s teoreti?nim te?ajem za pilote ULN (motorno letalo, motorni zmaj in gyrokopter). Te?aj bo potekal v sejni sobi Gostiš?a Grof na Vranskem. Predavanja bodo organizirana vsak ponedeljek in torek s pri?etkom ob 16. uri. S te?ajem bomo zaklju?ili predvidoma do konca naslednjega meseca.
 
 
 
 
 
 
 


********************************************************************************************************

 Nova varovalna ograja ob VPS Novi Lazi

?Ob cesti pred pragom VPS 15 je podjetje LOS - CESTNA OPREMA d.o.o. postavilo dvojno odbojno varovalno ograjo, ki bo služila predvsem varovanju - zaš??iti pri izvajanju zimske službe (služila bo kot zaš?ita proti morebitnim poškodbam pri pluženju) že obstoje?e varovalne ograje VPS, ki je bila izvedena v letošnjem letu s strani istega izvajalca kot donacija. Iskrena hvala!
Odli?no opravljeno delo ekipe LOS - CESTNA OPREMA d.o.o.

*******************************************************************************************************************************************

Bronasto priznanje Ob?ine KO?EVJE

Ob?ina KO?EVJE je našemu Letalskemu klubu KO?EVJE podelila bronasto priznanje za prispevek pri razvoju letalstva na Ko?evskem, ki hkrati omogo?e tudi dobre temelje za razvoj in krepitev turizma na Ko?evskem!
Priznanje je na slavnosti proslavi ob ob?inskem prazniku podelil ko?evski župan dr. Vladimir PREBILI?!
Priznanje sta za LKK prevezela Miran LOPAREC in Dalibor VUKOVI??

****************************************************************************************************************************************************

Novi imetniki ULN licenc

V letošnjem letu je v naši letalski šoli opravilo izpit za ULN kar 7 kandidatov: 6 za UL motorna letala (PPL/ULA) in en kandidat za UL motorni zmaj (PPL/PHG). Kot zadnji - sedmi je izpit opravil generalni tajnik LK Ko?evje Dalibor VUKOVI?. Iskerne ?estitke vsem novim imetnikom licenc in varno in mirno letenje ?brez turbulence?.
V letošnjem letu ve? ne planiramo novih izpitov; v zimskih mesecih naslednjega leta (februar - marec) pa na?rtujemo izvedbo novih teoreti?nih predavanj, ki so predpogoj za za?etek prakti?nega usposabljanja.
Dalibor VUKOVI? - zadavoljstvo po opravljenem izpitu.
****************************************************************************************************************************************

Dokumentarni film o LK KO?EVJE

Na spodnji povezavi si lahko ogledate dokumentarni film našega letalskega kluba. Film je nastal pred leti, vendar je kljub vsemu še vedno aktualen. Od nastanka filma do danes je klub še zrastel, vendar osnovni temelji ostajajo isti, zato vabljeni k ogledu!
 
********************************************************************************************************************************

Zaklju?ek del na VPS Novi Lazi

Z letošnjo delovno akcijo (udeležilo se jo je  15 ?lanov in ?lanic LKK) smo uredili še zadnje finese na VPS Novi Lazi. Naše vzletiš?e ima sedaj po 12 letih intenzivnega angažiranja kon?no - celostno podobo ; prav tako kot smo si želeli in upali.
VPS je s pomo?jo donatorja LOS - CESTNA OPREMA d.o.o. v celoti ograjena z 1,60 m visoko varovalno ograjo, za zunanjo ureditev manipulativnih površin pa gre zahvala Ob?ini KO?EVJE (ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje ploš?adi pred hangarji).
Na delovni akciji smo postavili še zastavne drogove in z velikim ponosom izobesili vse tri zastave (Evropska, državna in ob?inska), postavili oznake VPS na podaljšani del steze (skupna dolžina VPS je sedaj 400,00 m), namestili opozorilne table ter ob vhodu namestili zapornico.
Vse ?lanice in ?lane LKK, pilote, ljubitelje letalstva in zainteresirane vljudno in lepo vabimo na naše vzletiš?e..... tam bomo ob vsakokratnem lepem vremenu ali  med vikendi. Lahko nas tudi predhodno kontaktirate na gsm: 041/430-745 (Robert L.atin) ali preko e-pošte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
**************************************************************************************************************************************

Novo klubsko letalo Tayrona (S5-PEU) doma

V sredo 28. marca je v Slovenijo priletelo novo klubsko letalo - Tayrona 155 F (S5 - PEU) . Letalo je izdelano v podjetju Aero East Europe d.o.o. v Kraljevem - Srbija. Letalo je priletel v Slovenijo pilot Milorad Mati? (direktor in lastnik podjetja AEE).
Letalo je popolnoma opremljeno za potrebe tako osnovnega šolanja (dvojne komande, reševalno padalo), kakor tudi za potrebe naprednega šolanja CVFR (transponder MODE S).
Z aktivnim letenjem - šolanjem ?lanov in ?lanic Letalskega kluba KO?EVJE za?nemo takoj po opravljenih strokovno - tehni?nih pregledih s strani CAA in pridboljenih dovoljenjih.
*****************************************************************************************************************************************************

Novi izpiti in pooblastila

Tudi v zimskih mesecih, ko imamo v naših krajih  ?medvedje spanje? se vedno nekaj dogaja: Dalibor Vukovi? je uspešno iz nadpovpre?no dobro opravil teoreti?ni del izpita na CAA za pilota PPL/A (povpre?je 98 %!!!).  Robert Latin - inštruktor ULA in imetnik PPL/A licence pa je uspešno opravil izpit (pooblastilo) za no?no letenje - NVFR.
Obema zimskima aktivistoma iskreno ?estitamo.

*********************************************************************************************************************************************************************************

Novi inštruktor letenja ULA/FI

Dne 29. novembra (bivši dan republike) je naš ?lan Samo ŠENICA uspešno opravil prakti?ni del izpita za pridobitev pooblastila inštruktor letenja na UL motornih letalih (ULA-FI) - iskrene ?estitke!
Tako ima sedaj naša letalska šola kar tri inštrukturje letenja na UL motornih letalih in enega inštruktorja na UL motornih zmajih.
**********************************************************************************************************************************************

Blagoslov kapelice

Kapelico v ?ast sv. Jožefu Kupertinskemu - zavetniku letalcev, ki smo jo s pomo?jo dobrotnikov zgradili ?lani našega kluba, je v nedeljo 18. septembra slovesno blagoslovil ko?evskoreški župnik Jože Mil?inovi? ob pomo?i ko?evskega župnika Toneta Gnidovca in ko?evskega kaplana Tadeja Kersni?a. Svoj umetniški doprinos je prispevala vokalna skupina Cantate Dominno iz Ko?evja.
Kot posebnost lahko tudi povemo, da je to prva po 2. svetovni vojni zgrajena kapelica na nekdanjem zaprtem obmo?ju Ko?evske Reke in hkrati prva kapelica v Sloveniji, ki je zgrajena na vzletiš?u oz. letališ?u in posve?ena zavetniku letalcev - sv. Jožefu  Kupertinskemu.
 
  
Sv. Jožefa Kupertinskega je upodobil ruski akademski slikar Nikolaj Mašukov - zbrano ob?instvo pa je tudi nagovoril ko?evski župan dr. Vladimir Prebili?.
********************************************************************************************************************************************

Obnova UL motornega letala Bagalini

Z velikim veseljem sporo?amo, da je obnova UL motornega letala BAGALINI zaklju?ena; po dvoletni obnovi letala je bil 30. julija na VPS Novi Lazi uspešno izveden testni let (pilot: Robert LATIN - ULA/FI). Letalo je lete?e in v operativni rabi z vsemi potrebnimi pregledi in izdanim Dovoljenjem laletenje s strani CAA. Iskrene ?estitke lastniku Viliju OSTERMAN za vzorno obmovo letala: sre?no na zemlji in v zraku! Vabljeni tudi k ogledu videa:  Prvi polet Vilija po obnovi
 
?
 
***************************************************************************************************************************************

Kapelica na VPS

Dne 20. junija so kon?ana vsa gradbena dela v postopku izgradnje kapelice ob VPS - kapelica bo posve?ena sv. Jožefu Kupertinskemu (18. september), ki je zavetnik letalcev in astronavtov. Hvala vsem za pomo? pri izgradnji. Sedaj ?akamo še na poslikavo notranjosti - fresko (poslikavo naj bi izvedel akademski slikar Nikolaj MAŠUKOV).
 
 
*****************************************************************************************************************************************************************************

 Novi imetnik pooblastila CVFR

Z velikim veseljem vas obveš?amo, da je naš ?lan Andrej Andoljšek dne 24. aprila 2011 uspešno opravil izpit za letenje v kontroliranem zra?nem prostoru CVFR. Iskrene ?estitke!
 
********************************************************************************************************************************

 Letalski miting - 03. junij 2011

Ob prazniku slovenske samostojnosti ter dvajseti obletnici enot SV na mariborskem letališ?u Edvarda Rusjana pripravljamo enodnevno letalsko prireditev AvioFun2011 - 20 letov za 20 let samostojnosti Slovenije.
Prikazan bo pester letalski program z letali, ki smo jih na našem nebu videli od za?etka letalstva do danes. Pri?aku- jemo udeležbo vojaških reaktivnih letal ve?ine sosednjih držav.
Vrhunec programa bo prvi nastop elitne skupine RedArrows (RAF) v Sloveniji.
 
 
 
 
 
 

Vremenska napoved