Biografija kluba

?E SI KDAJ OKUSIL LETETI , BOŠ VEDNO HODIL Z O?MI OBRNJENIMI V NEBO.

OD TUKAJ SI IN TJA SE BOŠ VEDNO VRA?AL. 

(Jonathan Livingston)Letalski klub Ko?evje, ki združuje navdušence letalstva v Ko?evju in okolici je bil ustanovljen v letu 1995. V letu 2000 smo našli primerno lokacijo z vsemi zahtevanimi pogoji: lokacija helidroma v Novih Lazih pri Ko?evski Reki, ki je bil narejen leta 1991 za potrebe takratne Teritorialne obrambe RS (specialna brigada MORiS). Že istega leta je bilo Vzletiš?e ?NOVI LAZI? – Ko?evska Reka tudi uradno registrirano s strani Ministrstva za promet – sedaj Javne agencije za civilno letalstvo (JACL).

Tako smo z mo?no voljo in ljubeznijo do letalstva uspeli dokon?ati tisto, kar našim predhodnikom žal ni uspelo: na širšem obmo?ju Ko?evja organizirano pristopiti k letalstvu in imeti svoje lastno letališ?e in letalnike.

Letalski klub KO?EVJE se tudi zaveda svoje odgovornosti in osveš?enosti za ohranjanje ?istega in zdravega okolja, v katerem deluje. Tako se zavezujemo, da s svojimi dejanji ne bomo prizadeli naravnega okolja ali kakorkoli druga?e škodovali naravi; temu bomo podredili tudi vse svoje cilje.


V letalskem klubu Ko?evje je trenutno 60 ?lanov (stanje na dan: 01.01.2017).


Še nekaj »pravil o letenju«, ki jih mora poznati vsak pilot:

  • Letenje ni nevarno, nevarno je samo strmoglavljenje.
  • Letenje je preprosto: ?e krmilno palico potisneš naprej se hiše ve?ajo, ?e je povle?eš nazaj se zmanjšajo. ?e palico povle?eš zelo   zelo nazaj, se zopet ve?ajo.
  • Vedno je bolje, ?e si spodaj in si želiš, da bi bil zgoraj, kot pa da si zgoraj in si želiš, da bi bil spodaj.
  • Propeler je le velikanski fen, ki hladi pilota. Ko se ustavi v zraku, se pilot takoj za?ne potiti.
  • Dober pristanek je takrat, ko lahko odkorakaš stran od letala. Odli?en pristanek je takrat, ko letalo po pristanku še enkrat uporabijo.
  • Piloti poskušaj dose?i, da je število vzletov enako številu pristankov.
  • Piloti za?nejo svojo kariero s polno vre?o sre?e in prazno vre?o izkušenj. Dober pilot kon?a kariero, tik preden se napolni vre?a izkušenj in izprazni vre?a sre?e.
  • Glavno vodilo pilotov: gravitacija ni le dobra ideja, ampak je zakon, ki velja vedno in povsod.
  • Štiri najbolj neuporabne stvari za pilote so: 

            - višina nad letalom,

            - pristajalna steza za njim,

            - gorivo na letališ?u in

            - desetinka sekunde nazaj.

Vremenska napoved